Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Αντίτιμο

Ονομάσαμε
την αλλοίωση στο βλέμμα
Πείρα