Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

Γαλαξίες

Manka Kasha


Σήμερα ανακάλυψα τα σχέδια της Manka Kasha που μπορεί να είναι κάπως άτεχνα (αν και όσο πάει εξελίσσεται) όμως κρύβουν μέσα τους ολόκληρους γαλαξίες, τους ήλιους και τη μαγεία που θα 'πρεπε να ενσωματώνει ο καθένας μας.
Νόμιζα ότι έβλεπα τον εαυτό μου και τις σκέψεις μου στο καθένα από αυτά!Τώρα πια, ξέρω τι να κάνω και με τα δικά μου άτεχνα σκιτσάκια.
Αυτή η συνάντηση με τα δικά της σχέδια ήταν πηγή έμπνευσης για μένα.


 
Manka Kasha" The small Knight and the tiny bear were climbing the big mountain, in search for a wise Dragon. At last, they reached the pique. 
The dragon was there, huge and shiny, reflecting vermilion color splashes the sunset was blooming with. 
“Hello, tiny wanderers,- the dragon said, sensing their presence,- what brings you here?” 
“We brought you a fallen star, and were seeking for a piece of advice,- the small Knight said, trying to catch his breath.
"Such treasure was missing from my collection,- the dragon agreed, thank you, little ones. Seek what you are looking for inside yourselves. And remember, it might be much more dangerous than what you see around you”. " (Μ.Κ.)

Manka Kasha“I’m Maria a.k.a Manka Kasha – a full-time teacher, part-time illustrator. I draw silly pictures, tiny city-skapes and a lot of galaxies.”

Manka Kasha
Manka Kasha


Manka Kasha

Δεν υπάρχουν σχόλια: