Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Φυγόπονοι φυγόποινοι
Μεταλλάκτες των αισθήσεων, διαισθήσεων έως παραισθήσεων.
Εσωτερικοί μετανάστες της ελπίδας
(τι όμορφα που μάθαμε να ακούμε αυτήν τη λέξη!),
άρα, μετατοπιστές του κέντρου βάρους της ουσίας.
Για να βολεύεται η απουσία.

"Η δικαιοσύνη είναι τυφλή"...
Δικαιολογίες απρόσκοπτου εφησυχασμού.
Η δίκη βγαίνει από το δείκνυμι και τα δάχτυλα δεν τυφλώνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: