Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Απορία
Πώς να στερέψει το στερημένο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: