Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Τέλος θραυσμάτων

Οι λέξεις σε εκθέτουν.

Σήμερα.

Και χθες.
Τι; Επειδή ήταν πιο ελέγξιμες;
Δεν υπάρχουν σχόλια: